GMINA

Drukuj drukuj

Wydarzenia

Strona główna » GMINA » Wydarzenia » Kwesta na cmentarzu parafialnym w Dębnie

Kwesta na cmentarzu parafialnym w Dębnie

5.11.2019
Kwesta na cmentarzu parafialnym w Dębnie

1 listopada br. Stowarzyszenie Przyjaciół Zamku w Dębnie zorganizowało i przeprowadziło już po raz XV kwestę na cmentarzu parafialnym w Dębnie. Zebrano kwotę w wysokości ponad 7 tys. złotych. Kwota ta w całości zostanie przeznaczona na konserwację witraży w Kaplicy Grobowej Jastrzębskich.

W ciągu wszystkich lat zebrano łączną kwotę w wysokości 80 433,00 złotych. Środki te zostały przeznaczone na dofinansowanie renowacji następujących obiektów tzw. zabytków ruchomych, znajdujących się na cmentarzu parafialnym w Dębnie:

  • Obelisku Wojciecha Jurgowskiego zmarłego w 1854 roku (2005 r.) – najstarszego datowanego pomnika nagrobnego na tym cmentarzu,
  • Piety (2006 r.)
  • pomnika nagrobnego Stanisława Chodackiego (2010 r.)
  • pomnika nagrobnego Franciszka Gali (2011-2012 r.)
  • figury Chrystusa Frasobliwego (2013 r.)
  • Obelisku Pamięci (2014 r.)
  • prace przy odwadnianiu i piaskowaniu Kaplicy Grobowej Jastrzębskich (2007-2009 r.)

Od 2015 roku gromadzone są środki finansowe na renowację witraży w Kaplicy Grobowej Jastrzębskich. Podczas ostatnich pięciu kwest zebrano 33 364,00 zł, czyli połowę kwoty potrzebnej na zakończenie prac konserwatorskich przy witrażach. W tym miejscu pragniemy przypomnieć jak wyjątkowym obiektem jest Kaplica Grobowa Jastrzębskich zbudowana w 1906 roku, a w szczególności jej piękny, secesyjny, barwny, witrażowy wystrój zaprojektowany przez Amelię z Jastrzębskich hr. Ponińską. Amelia była córką Marii Jastrzębskiej – właścicielki Dębna i fundatorki tej kaplicy. Witraże wg jej projektu wykonane zostały w znanym krakowskim Zakładzie Witraży im. S.G. Żeleńskiego. Od samego początku była to pracownia artystyczna działająca na bardzo wysokim poziomie i zatrudniająca całą plejadę najlepszych młodopolskich artystów. Byli wśród nich: Stanisław Wyspiański, Józef Mehoffer, Włodzimierz Tetmajer, Henryk Uziębło, Franciszek Mączyński, Kazimierz Sichulski. Sam Stanisław Gabriel Żeleński – właściciel zakładu, to syn wybitnego kompozytora i publicysty Władysława Żeleńskiego i starszy brat Tadeusza „Boya” Żeleńskiego. Dzisiaj uznawany jest za twórcę i najwybitniejszego przedstawiciela polskiego witrażownictwa.

Możemy być dumni iż w naszej miejscowości jest tak wiele wspaniałych zabytków i pomników przeszłości, które są wyrazem i świadectwem kultury całego regionu i jako takie stanowią dobro kulturowe nas wszystkich. Miejsca takie jak stare cmentarze z zespołami nagrobków, rzeźb, epitafiów, samych napisów nagrobnych czy kompleksami starych drzew, będą zawsze niewyczerpanym źródłem wiedzy o życiu w przeszłości zarówno pojedynczych ludzi jak i całych wspólnot. Są też odzwierciedleniem życia religijnego parafii i powszechnie dostępną każdemu kroniką jej dziejów.

Stowarzyszenie Przyjaciół Zamku w Dębnie serdecznie dziękuje wszystkim mieszkańcom Dębna i tym, którzy w ciągu minionych lat odwiedzając cmentarz parafialny w Dębnie wspierali prowadzone przez nas kwesty na rzecz ratowania dziedzictwa kulturowego. Dziękujemy za zrozumienie dla naszej inicjatywy, za poczucie odpowiedzialności i wielką troskę o to co pozostawili nasi przodkowie. Mamy nadzieję, że przy tak dużym zaangażowaniu tak wielu osób uda nam się w najbliższym czasie dokończyć dzieło konserwacji witraży w Kaplicy Grobowej Jastrzębskich.

Stowarzyszenie Przyjaciół Zamku w Dębnie dziękuje wszystkim kwestującym w bieżącym roku. Byli wśród nich: Sylwia Bolek, Sebastian Sacha, Justyna Witek, Jolanta Januś-Koczwara, Józef Ciuruś, Wojciech Hebda, Halina Gurgul, Anna Sumara, Dominik Kołodziej, Agata Jankowska, Paweł Biliński, Małgorzata Sacha, Wiesław Kozłowski, Agnieszka Fikas, Andrzej Potępa, Anna Gurgul, Krystyna Gurgul, Włodzimierz Gurgul, Grzegorz Gurgul, Marzena Góra.

Kwesta na cmentarzu parafialnym w Dębnie
Kwesta na cmentarzu parafialnym w Dębnie
Kwesta na cmentarzu parafialnym w Dębnie

Wróć do wydarzeń

Informator UG system informacji przestrzennej   Stowarzyszenie Kwartet na Przedgórzu  Prawa pacjenta Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej WKU w Tarnowie  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12