GMINA

Drukuj drukuj

Wydarzenia

Strona główna » GMINA » Wydarzenia » Podsumowanie XII sesji Rady Gminy Dębno

Podsumowanie XII sesji Rady Gminy Dębno

31.10.2019
Podsumowanie XII sesji Rady Gminy Dębno

W dniu dzisiejszym w sali narad urzędu odbyło się XII posiedzenie Rady Gminy Dębno. Głównym punktem obrad było przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy w roku szkolnym 2018/2019 oraz wybór ławników sądowych na kadencję 2020-2023.

W trakcie sesji Radni podjęli uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, jak również przystąpienia Gminy Dębno do Stowarzyszenia Związek Samorządów Polskich.

W ostatniej części wprowadzono zmiany w budżecie gminy na 2019 rok oraz zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2033.

 

Podsumowanie XII sesji Rady Gminy Dębno
Podsumowanie XII sesji Rady Gminy Dębno
Podsumowanie XII sesji Rady Gminy Dębno
Podsumowanie XII sesji Rady Gminy Dębno
Podsumowanie XII sesji Rady Gminy Dębno
Podsumowanie XII sesji Rady Gminy Dębno
Podsumowanie XII sesji Rady Gminy Dębno
Podsumowanie XII sesji Rady Gminy Dębno

Wróć do wydarzeń

Informator UG system informacji przestrzennej   Stowarzyszenie Kwartet na Przedgórzu  Prawa pacjenta Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej WKU w Tarnowie  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12