GMINA

Drukuj drukuj

Wydarzenia

Strona główna » GMINA » Wydarzenia » Podsumowanie XI sesji Rady Gminy Dębno

Podsumowanie XI sesji Rady Gminy Dębno

30.09.2019
Podsumowanie XI sesji Rady Gminy Dębno

W dniu 27 września w sali narad urzędu odbyła się XI sesja Rady Gminy Dębno. Radni podjęli uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dębno oraz zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli przedszkoli i szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Dębno.

Radni wyznaczyli również osobę do reprezentowania gminy w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku. Ponadto wprowadzone zostały zmiany w budżecie gminy na 2019 rok oraz zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2033.

Dzisiejsze posiedzenie sesji Rady Gminy stało się również okazją do uhonorowania pań pełniących funkcję sołtysa w sołectwach: Łysa Góra i Sufczyn. Panie Bożena Sacha i Ewa Płaneta były w tym roku nominowane do Konkursu „Najlepszy Sołtys Województwa Małopolskiego AD’ 2018”. Pomimo nieuzyskania głównej nagrody, zostały docenione przez władze gminy za pracę na rzecz lokalnej społeczności. Wójt Wiesław Kozłowski wraz z przewodniczącym Rady Gminy Piotrem Maturą wręczyli nominowanym paniom listy gratulacyjne wraz z nagrodami pieniężnymi, które zostaną przeznaczone na cele sołectw.

Podsumowanie XI sesji Rady Gminy Dębno
Podsumowanie XI sesji Rady Gminy Dębno
Podsumowanie XI sesji Rady Gminy Dębno
Podsumowanie XI sesji Rady Gminy Dębno
Podsumowanie XI sesji Rady Gminy Dębno
Podsumowanie XI sesji Rady Gminy Dębno

Wróć do wydarzeń

Informator UG system informacji przestrzennej   Stowarzyszenie Kwartet na Przedgórzu  Prawa pacjenta Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej WKU w Tarnowie  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12