GMINA

Drukuj drukuj

Wydarzenia

Strona główna » GMINA » Wydarzenia » Nie wyrzucaj odpadów w niedozwolonych miejscach!

Nie wyrzucaj odpadów w niedozwolonych miejscach!

27.09.2019
Nie wyrzucaj odpadów w niedozwolonych miejscach!

W związku z narastającym zjawiskiem zaśmiecania terenu naszej gminy, wójt gminy Dębno apeluje do mieszkańców o niepozostawianie odpadów komunalnych w miejscach do tego nieprzeznaczonych.

Proszę o zwracanie szczególnej uwagi na próby zaśmiecania lasów, poboczy oraz niezamieszkałych działek gminy. Wygląd sołectw zależy głównie od nas i świadczy o naszej kulturze, dołóżmy zatem wszelkich starań, aby wspólnie zapobiec tworzeniu się dzikich wysypisk – zwraca się z prośbą wójt – Wiesław Kozłowski.

Wszystkie osoby będące świadkami wyrzucania odpadów w niedozwolonych miejscach prosimy o niezwłocznie poinformowanie o tym fakcie pracowników Urzędu Gminy Dębno oraz  najbliższego komisariatu Policji.

Przypominamy, że każde pozostawienie odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych podlega karze grzywny do 500 zł, aresztu lub nagany, zgodnie z art. 145 Kodeksu Wykroczeń.


Wróć do wydarzeń

Informator UG system informacji przestrzennej   Stowarzyszenie Kwartet na Przedgórzu  Prawa pacjenta Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej WKU w Tarnowie  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12