GMINA

Drukuj drukuj

Wydarzenia

Strona główna » GMINA » Wydarzenia » Weź udział w projekcie „Proaktywni na plus”

Weź udział w projekcie „Proaktywni na plus”

9.09.2019
Weź udział w projekcie „Proaktywni na plus”

Fundacja Rozwoju Kompetencji i Przedsiębiorczości PROKATYWNI rozpoczęła rekrutację uczestników do projektu "Proaktywni na plus". Nabór prowadzony jest na terenie miasta Tarnowa oraz powiatu tarnowskiego, dąbrowskiego i brzeskiego, dla osób w wieku 30 lat i więcej, pozostajacych bez zatrudnienia.

Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać  z:

• Płatnych staży z możliwością zatrudnienia,

• Szkoleń pozwalających na uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji,

• Warsztatów Aktywnego Poszukiwania Pracy i Pozytywnego Wizerunku,

• Wsparcia ze strony osobistego opiekuna i innych specjalistów,

• Indywidualnego doradztwa zawodowego.

Zgłoszenia do udziału w projekcie są przyjmowane za pośrednictwem strony internetowej fundacji proaktywni. 

Projekt „Proaktywni na plus” jest realizowany w ramach inicjatywy na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dlaczego warto rozpocząć staż?
Udział w projekcie stanowi szansę na rozwój kariery zawodowej, zdobycie nowych kwalifikacji i podjęcie wymarzonej pracy. Większość firm rekrutujących stażystów, stwarza im możliwość zatrudnienia po zakończeniu stażu.Osoby zakwalifikowane do projektu, wezmą udział w bezpłatnych warsztatach, a także zostaną objęte indywidualnym doradztwem zawodowym i wsparciem ze strony osobistego opiekuna, psychologa oraz specjalisty ds. zatrudnienia. Następnie zostaną skierowane na staż zawodowy do jednej z firm, które zgłosiły się do projektu. Uczestnicy tego mają możliwość odbycia szkolenia poszerzającego ich umiejętności, kompetencje oraz kwalifikacje zawodowe, zgodnie z ich profilem zawodowym.

 Staże są całkowicie bezpłatne dla pracodawców. Wynagrodzenie stażysty jest w całości finansowane ze środków projektu. Dodatkowo w ramach projektu pokrywane są koszty badań lekarskich oraz ubezpieczenia. Do obowiązków pracodawcy należy jedynie zorganizowanie stanowiska do odbycia stażu, określenie zakresu obowiązków stażysty oraz przygotowanie oceny lub opinii po zakończeniu stażu.

Rekrutacja prowadzona jest w dniach 09.09.2019 r. – 20.09.2019 r.

Zgłoszenia do udziału w projekcie przyjmowane są na stronie internetowej. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 14 300 04 51; 533 442 199; 533 446 405, e-mail: proaktywninaplus@fundacjaproaktywni.pl, oraz w Lokalnej Pracowni Aktywności: ul. Krakowska 11 a, 33-100 Tarnów.

  

Weź udział w projekcie „Proaktywni na plus”
Weź udział w projekcie „Proaktywni na plus”

Wróć do wydarzeń

Informator UG system informacji przestrzennej   Stowarzyszenie Kwartet na Przedgórzu  Prawa pacjenta Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej WKU w Tarnowie  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12