GMINA

Drukuj drukuj

Wydarzenia

Strona główna » GMINA » Wydarzenia » Ogłoszenie o planowanych inwentaryzacjach

Ogłoszenie o planowanych inwentaryzacjach

30.08.2019
Ogłoszenie o planowanych inwentaryzacjach

Urząd Gminy Dębno informuje, że w dniach od 01.06.2019 r. do 30.11.2019 r. na terenie Gminy Dębno będą przeprowadzane inwentaryzacje zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

W podanych terminach będą dokonywane wizje lokalne na posesjach, które nie są objęte zbiorowym odprowadzaniem ścieków.

Osoba przeprowadzająca wizję lokalną (polegającą na przeprowadzaniu ankietyzacji i uzyskaniu informacji od użytkownika bądź właściciela nieruchomości odpowiednich informacji i wypełnienia ankiety) będzie posiadać stosowne legitymację.

Informacja o ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dębno - wypełniane w czasie wizji lokalnej


Wróć do ogłoszeń

Informator UG system informacji przestrzennej   Stowarzyszenie Kwartet na Przedgórzu  Prawa pacjenta Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej WKU w Tarnowie  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12