GMINA

Drukuj drukuj

Wydarzenia

Strona główna » GMINA » Wydarzenia » Konkurs na stanowiska Dyrektorów placówek szkolnych na terenie gminy Dębno

Konkurs na stanowiska Dyrektorów placówek szkolnych na terenie gminy Dębno

7.03.2019
Konkurs na stanowiska Dyrektorów placówek szkolnych na terenie gminy Dębno

Wójt Gminy Dębno ogłasza konkurs dla kandydatów na stanowiska Dyrektorów następujących placówek szkolnych:

Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Biadolinach Szlacheckich, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łysej Górze, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Maszkienicach, Publicznej Szkoły Podstawowej im. Ks. Prałata Pułkownika Tadeusza Dłubacza w Sufczynie.

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009r.  w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz  inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek. 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym na Dzienniku Podawczym w Urzędzie Gminy Dębno lub pocztą na adres:  

Urząd Gminy Dębno

Wydział Edukacji, Spraw Społecznych i Obywatelskich,

Wola Dębińska 240

32-852 Dębno

Zarządzenie Nr 39-2019 Wójta Gminy Dębno z dnia 7 marca 2019r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łysej Górze

Zarządzenie Nr 40-2019 Wójta Gminy Dębno z dnia 7 marca 2019r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Ks. Prałata Pułkownika Tadeusza Dłubacza w Sufczynie

Zarządzenie Nr 41-2019 Wójta Gminy Dębno z dnia 7 marca 2019r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Biadolinach Szlacheckich

Zarządzenie Nr 42-2019 Wójta Gminy Dębno z dnia 7 marca 2019r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Maszkienicach


Wróć do ogłoszeń

Informator UG system informacji przestrzennej   Stowarzyszenie Kwartet na Przedgórzu  Prawa pacjenta Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej WKU w Tarnowie  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12