GMINA

Drukuj drukuj

Wydarzenia

Strona główna » GMINA » Wydarzenia » VI Sesja Rady Gminy Dębno

VI Sesja Rady Gminy Dębno

28.02.2019
VI Sesja Rady Gminy Dębno

W środę, 27 lutego, odbyła się VI sesja Rady Gminy Dębno w kadencji 2018-2023, podczas której podjęto m.in. uchwały w sprawie:

- uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dębno”,

- zmiany uchwały budżetowej Gminy Dębno na 2019 rok,

- zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dębno na lata 2019-2032.

W czasie sesji uroczyście podziękowano Panu Włodzimierzowi Gurgulowi za pełnienie przez wiele lat funkcji Dyrektora Dębińskiego Centrum Kultury w Jastwi.

VI Sesja Rady Gminy Dębno
VI Sesja Rady Gminy Dębno
VI Sesja Rady Gminy Dębno

Wróć do wydarzeń

Informator UG system informacji przestrzennej   Stowarzyszenie Kwartet na Przedgórzu  Prawa pacjenta Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej WKU w Tarnowie  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12