GMINA

Drukuj drukuj

Wydarzenia

Strona główna » GMINA » Wydarzenia » Nadzwyczajna sesja Rady Gminy Dębno

Nadzwyczajna sesja Rady Gminy Dębno

12.02.2019
Nadzwyczajna sesja Rady Gminy Dębno

W poniedziałek, 11 lutego, w sali narad Urzędu Gminy Dębno odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Gminy Dębno. Była to V sesja w kadencji 2018-2023, podczas której podjęto uchwałę w sprawie powołania nowego Skarbnika Gminy Dębno oraz w sprawie przyjęcia zmiany Statutów Sołectw.

Funkcję Skarbnika od tej pory będzie pełnić pani Barbara Armatys.

Zmiana Statutów poszczególnych Sołectw dotyczyła głównie wydłużenia kadencji Sołtysa i Rady Sołeckiej do 5 lat. Wprowadzone zmiany będą obowiązywać od tegorocznych wyborów, które przeprowadzone zostaną w marcu i w kwietniu.

Nadzwyczajna sesja Rady Gminy Dębno

Wróć do wydarzeń

Informator UG system informacji przestrzennej   Stowarzyszenie Kwartet na Przedgórzu  Prawa pacjenta Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej WKU w Tarnowie  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12