GMINA

Drukuj drukuj

Wydarzenia

Strona główna » GMINA » Wydarzenia » Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. z zakresu: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. z zakresu: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

22.01.2019
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. z zakresu: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Do dnia 13 lutego br. można składać oferty na realizacje zadań publicznych z zakresu  przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Z budżetu gminy przeznaczono na ten cel  77 tys. zł.
O wsparcie w ramach konkursu mogą ubiegać się organizacje pozarządowe czyli stowarzyszenia czy fundacje, a także organizacje kościelne i inne organizacje spełniające kryteria ustawowe.

Proponowane do realizacji zadanie powinno być zakończone do 15 grudnia 2019 roku.

Zarządzenie

Załącznik do Zarządzenia – regulamin

Załącznik nr 1

załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5


Wróć do ogłoszeń

Informator UG system informacji przestrzennej   Stowarzyszenie Kwartet na Przedgórzu  Prawa pacjenta Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej WKU w Tarnowie  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12