GMINA

Drukuj drukuj

Wydarzenia

Strona główna » GMINA » Wydarzenia » Oferta projektów realizowanych przez Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce

Oferta projektów realizowanych przez Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce

30.11.2018
Oferta projektów realizowanych przez Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce

Jesteś osobą bezrobotną lub bierną zawodowo? Szukasz pracy? Może chciałabyś zdobyć nowe kwalifikacje? Skorzystaj z oferty projektów „AKTYWNI I SAMODZIELNI (AS) – skuteczna szansa na rozwój zawodowy dla osób 30 ” lub „PO 50-TCE AKTYWNIE NA RYNKU PRACY”, realizowanych przez Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce.

Projekty  są realizowane od 1 lipca 2018 do 30 czerwca 2020 i skierowane do osób, które ukończyły 30 lub 50 rok życia, pozostające bez pracy (bezrobotne lub bierne zawodowo), zamieszkujące powiaty: brzeski, bocheński,wielicki, miechowski, proszowicki, krakowski, oświęcimski, chrzanowski, wadowicki, suski, olkuski, tarnowski oraz miasto Kraków i Tarnów oraz limanowski.

Uczestnikom oferujemy następujące formy wsparcia:

- Indywidualne wsparcie zawodowe- pośrednictwo pracy
- Pomoc doradcy zawodowego, psychologa i coacha
- Szkolenia i bony szkoleniowe ze stypendium
- Płatne staże zawodowe
- Zatrudnienie subsydiowane na 6 miesięcy
- Wsparcie trenera zatrudnienia
- Opiekę nad osobami zależnymi
- Doradztwo informatyczne
- Zwrot kosztów dojazdu

Ścieżka wsparcia w projekcie zaczyna się od indywidualnej diagnozy potrzb i zasobów, poprzez program warsztatów rozwoju osobistego i doradztwo zawodowe aż do specjalnie dopasowanych szkoleń, staży i zatrudnienia subsydiowanego, a dla osób wymagających większej pomocy- wsparcie trenera zatrudnienia. Szeroki wachlarz form wsparcia zapewni indywidualne podejście do każdego uczestnika projektu oraz wieloaspektowe, skuteczne rozwiązania.

Zainteresowanych zapraszamy do jednego z naszych Centrów Wsparcia Kolping:

Centrum Wsparcia  w Brzesku: ul. Głowackiego 26, 32-800 Brzesko (vis a vis Urzędu Miasta)

tel. 12 418 77 81; kom. 512 718 654

Centrum Wsparcia  w Krakowie: ul. Żułowska 51, 31-436 Kraków

tel. 12-4187767

Uwaga! W projekcie mogą uczestniczyć także emeryci i renciści, których celem jest aktywizacja zawodowa.

UDZIAŁ W PROJEKTACH JEST BEZPŁATNY!

Projekt „ Aktywni i Samodzielni (AS) – skuteczna szansa na rozwój zawodowy dla osób 30” oraz projekt „Po 50–tce aktywnie na rynku pracy” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.”

Oferta projektów realizowanych przez Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce
Oferta projektów realizowanych przez Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce
Oferta projektów realizowanych przez Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce

Wróć do ogłoszeń

Informator UG system informacji przestrzennej   Stowarzyszenie Kwartet na Przedgórzu  Prawa pacjenta Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej WKU w Tarnowie Sportowy turniej miast i gmin Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12