GMINA

Drukuj drukuj

Wydarzenia

Strona główna » GMINA » Wydarzenia » Radni zainaugurowali kadencję

Radni zainaugurowali kadencję

22.11.2018
Radni zainaugurowali kadencję

W poniedziałek w sali narad Urzędu Gminy Dębno odbyła się inauguracyjna sesja Rady Gminy Dębno. Podczas posiedzenia ślubowanie złożył wójt gminy Dębno Wiesław Kozłowski oraz nowo wybrani radni.

W nowej kadencji 2018-2023 w Radzie Gminy Dębno będą zasiadać: Baca Andrzej, Ciuruś Józef, Franczyk Monika, Gruszkowski Michał, Gurgul Grzegorz, Hebda Wojciech, Kłusek Grzegorz, Kraj Paweł, Łośko Marek, Matura Piotr, Moskal Kamil, Piwowarski Karol, Płaneta Ewa, Przeklasa Marek, Rzepa Elżbieta.

Po złożeniu ślubowania radni wybrali nowego Przewodniczącego Rady Gminy, którym został Piotr Matura. Jego zastępcami zostali wybrani Marek Łośko oraz Józef Ciuruś.

W czasie sesji powołano także komisje Rady Gminy: 

Komisja Rewizyjna – skład osobowy komisji: Kłusek Grzegorz - Przewodniczący, Kraj Paweł – Wiceprzewodniczący, Moskal Kamil.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – skład osobowy komisji: Baca Andrzej - Przewodniczący, Franczyk Monika - Wiceprzewodniczący, Moskal Kamil.

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Finansów i Rolnictwa – skład osobowy komisji: Płaneta Ewa - Przewodnicząca, Moskal Kamil - Wiceprzewodniczący, Baca Andrzej, Ciuruś Józef, Franczyk Monika, Gruszkowski Michał, Kraj Paweł, Łośko Marek, Matura Piotr, Piwowarski Karol, Przeklasa Marek, Rzepa Elżbieta.

Komisja Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych i Sportu – skład osobowy komisji: Marek Przeklasa - Przewodniczący, Marek Łośko - Wiceprzewodniczący, Ciuruś Józef, Gurgul Grzegorz, Hebda Wojciech, Płaneta Ewa, Rzepa Elżbieta.

Komisja Prawa, Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska – skład osobowy komisji: Gurgul Grzegorz - Przewodniczący, Kłusek Grzegorz – Wiceprzewodniczący, Ciuruś Józef, Gruszkowski Michał, Hebda Wojciech, Kraj Paweł, Matura Piotr, Piwowarski Karol, Płaneta Ewa.

Radni zainaugurowali kadencję
Radni zainaugurowali kadencję
Radni zainaugurowali kadencję
Radni zainaugurowali kadencję
Radni zainaugurowali kadencję
Radni zainaugurowali kadencję

Wróć do wydarzeń

Informator UG system informacji przestrzennej   Stowarzyszenie Kwartet na Przedgórzu  Prawa pacjenta Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej WKU w Tarnowie Sportowy turniej miast i gmin Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12