GMINA

Drukuj drukuj

Wydarzenia

Strona główna » GMINA » Wydarzenia » VIII Sesja Rady Gminy

VIII Sesja Rady Gminy

24.10.2018
VIII Sesja Rady Gminy

W dniu 19.10.2018 r. odbyła się ostatnia VIII sesja Rady Gminy Dębno w kadencji 2014-2018. Przed rozpoczęciem sesji, Przewodniczący Rady Gminy wraz z Radnymi podziękował, zaproszonym i przybyłym na sesję, kierownikom z poszczególnych wydziałów Urzędu Gminy Dębno oraz Dyrektorom: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zakładu Usług Komunalnych i Dębińskiego Centrum Kultury.

Podczas sesji zostały przyjęte i podjęte uchwały dotyczące: zmiany Statutu Gminy Dębno, powierzenia realizacji wspólnego zadania pn. „Partnerski Projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin Województwa Małopolskiego”, przyjęcia „Programu współpracy Gminy Dębno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2019”.

Po części uchwałodawczej Wójt Gminy Dębno podziękował wszystkim Radnym Gminy Dębno za ich pracę w ciągu minionych 4 lat, wręczając im pamiątkowe dyplomy.

Ponadto na sesji obecni byli sołtysi z gminy Dębno, którym również podziękowano za owocną współpracę.


Wróć do wydarzeń

Informator UG system informacji przestrzennej   Stowarzyszenie Kwartet na Przedgórzu  Prawa pacjenta Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej WKU w Tarnowie Sportowy turniej miast i gmin Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12