GMINA

Drukuj drukuj

Wydarzenia

Strona główna » GMINA » Wydarzenia » Konsultacje projektu dokumentu

Konsultacje projektu dokumentu

28.09.2018
Konsultacje projektu dokumentu

Wójt Gminy Dębno informuje, iż w okresie od 2 do 11 października 2018 r. zostaną przeprowadzone konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie  dotyczące projektu „Programu Współpracy Gminy Dębno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2019”.

Konsultacje będą prowadzone w formie zbierania opinii lub uwag składanych na obowiązującym formularzu konsultacyjnym.

Opinie lub uwagi można zgłaszać w terminie do 11 października 2018 r. (włącznie) poprzez:

1) przesłanie formularza drogą pocztową na adres Urząd Gminy Dębno, 
Wola Dębińska 240, 32-852 Dębno, (decyduje data wpływu)

2) przesłanie skanu wypełnionego formularza drogą elektroniczną na adres:konsultacja@gminadebno.pl,

3) złożenie formularza w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Gminy Dębno.

Załączniki do pobrania:

Informacja ws. konsultacji

Program współpracy Gminy Dębno z organizacjami pozarządowymi na 2019 r.

Formularz zgłaszania opinii i uwag

Formularz zgłaszania opinii i uwag


Wróć do ogłoszeń

Informator UG system informacji przestrzennej   Stowarzyszenie Kwartet na Przedgórzu  Prawa pacjenta Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej WKU w Tarnowie Sportowy turniej miast i gmin Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12