GMINA

Drukuj drukuj

Wydarzenia

Strona główna » GMINA » Wydarzenia » VII sesja Rady Gminy Dębno

VII sesja Rady Gminy Dębno

18.09.2018
VII sesja Rady Gminy Dębno

W dniu 14 września 2018 r. odbyło się siódme posiedzenie Rady Gminy Dębno.

 Radni w części uchwałodawczej podjęli uchwały m.in. w sprawie:

- utworzenia odrębnego obwodu głosowania,

- wprowadzenia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych w miejscowościach Łoniowa, Jaworsko, Niedźwiedza i Wola Dębińska wyremontowanych w ramach „Programu rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej” ze środków Ministerstwa Sportu i Turystki,

- wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Publiczną Szkołę Podstawową w Niedźwiedzy projektu „Mój kraj, mój kraj-nasza Europa” w ramach Programu Erasmus +,

- uchwała w sprawie: udzielenia Gminie Kocmyrzów – Luborzyca dotacji celowych na koszty realizacji wspólnego zadania pn. „Partnerski Projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin Województwa Małopolskiego”.

VII sesja Rady Gminy Dębno

Wróć do wydarzeń

Informator UG system informacji przestrzennej   Stowarzyszenie Kwartet na Przedgórzu  Prawa pacjenta Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej WKU w Tarnowie Sportowy turniej miast i gmin Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12