GMINA

Drukuj drukuj

Wydarzenia

Strona główna » GMINA » Wydarzenia » Stypendia szkolne na rok szkolny 2018/2019

Stypendia szkolne na rok szkolny 2018/2019

3.09.2018
Stypendia szkolne na rok szkolny 2018/2019

Wójt Gminy Dębno informuje, że istnieje możliwość ubiegania się o stypendium na rok szkolny 2018/2019 dla uczniów zamieszkałych na obszarze Gminy Dębno.

Warunkiem ubiegania się o stypendium, jest przedłożenie wniosku wypełnionego na podstawie posiadanych dokumentów potwierdzających dochody netto rodziny za miesiąc sierpień 2018 r., tj:

  1. nakaz płatniczy podatku rolnego i dowód opłaty składki KRUS za III kw. 2018 r.,
  2. decyzja o przyznaniu świadczeń z GOPS,
  3. decyzja o przyznaniu emerytury lub renty z KRUS lub ZUS,
  4. odcinek z wypłaty lub zaświadczenie z zakładu pracy,
  5. decyzja z Urzędu Pracy potwierdzająca prawo do zasiłku dla bezrobotnych,
  6. dochody z działalności gospodarczej,
  7. inne dokumenty poświadczające uzyskane dochody.

 

Wypełniony formularz należy złożyć w Urzędzie Gminy Dębno (pokój nr 102) do 15 września 2018 r.

 

Więcej szczegółowych informacji udziela Pani Agata Batko, nr telefonu: 14 631 85 63


Wróć do ogłoszeń

Informator UG system informacji przestrzennej   Stowarzyszenie Kwartet na Przedgórzu  Prawa pacjenta Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej WKU w Tarnowie Sportowy turniej miast i gmin Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12