GMINA

Drukuj drukuj

Wydarzenia

Strona główna » O gminie » Wydarzenia » XI Sesja Rady Gminy

XI Sesja Rady Gminy

30.10.2017
XI Sesja Rady Gminy

W piątek 27 października 2017 r. odbyła się XI Sesja Rady Gminy Dębno. Przed rozpoczęciem obrad, Wójt Gminy Dębno Wiesław Kozłowski oraz Przewodniczący Rady Gminy Piotr Matura złożyli gratulacje Alicji Rega, która zwyciężyła w krajowych eliminacjach do konkursu piosenki „Eurowizja Junior”. Młoda wokalistka z Łysej Góry będzie reprezentować Polskę podczas finałowego koncertu, który odbędzie się w listopadzie w Gruzji.

Na sesji odbyła się również ocena realizacji tegorocznej edycji konkursu gminnego „Moja wieś jest czysta i piękna”. Podsumowania dokonała przewodnicząca komisji konkursowej, dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Sufczynie Pani Małgorzata Wiśniowska-Robak.

Podczas obrad radni podjęli uchwałę w sprawie zapewnienia niepełnosprawnym uczniom bezpłatnego transportu do najbliższej placówki szkolnej lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego. Wyrazili także zgodę na przystąpienie Gminy Dębno do partnerstwa w projekcie pod nazwą „Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego”. W trakcie sesji oficjalnie stwierdzono przekształcenie placówek szkolnych w Łysej Górze, Porąbce Uszewskiej, Sufczynie i Woli Dębińskiej w ośmioletnie Szkoły Podstawowe, co jest wynikiem reformy systemu edukacji. Uchwalono również wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok oraz wieloletniej prognozie finansowej Gminy Dębno na lata 2017-2030.

XI Sesja Rady Gminy
XI Sesja Rady Gminy

Wróć do wydarzeń

Informator UG system informacji przestrzennej   Stowarzyszenie Kwartet na Przedgórzu  Prawa pacjenta Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej WKU w Tarnowie Sportowy turniej miast i gmin Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12