GMINA

Drukuj drukuj

Wydarzenia

Strona główna » GMINA » Wydarzenia » Pozbądź się azbestu!

Pozbądź się azbestu!

8.04.2016
Pozbądź się azbestu!

Zupełnie za darmo można się pozbyć azbestu ze swojego gospodarstwa. W gminie Dębno realizowany jest program „Odbiór, transport i unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest”. Warunek jest tylko jeden, materiały muszą być ułożone na twardej powierzchni na przykład betonie czy drewnianych paletach, o to muszą zadbać właściciele domów, czy budynków gospodarczych.

Szkodliwy wpływ azbestu na zdrowie jest od dawna udowodniony, chorobotwórcze włókna uwalniają się podczas cięcia, piłowania czy rozkruszania azbestu. Jeszcze kilkanaście lat temu był on tanim i przez to popularnym materiałem wykorzystywanym do krycia dachów, budowy ogrodzeń, czy utwardzania dróg. –Każdego roku przeznaczamy pewną pulę pieniędzy na usuwanie azbestu, według unijnych założeń musi on zostać zutylizowany do końca 2032 roku – mówi wójt gminy Dębno, Wiesław Kozłowski.

Mieszkańcy, którzy na własny koszt ściągną z dachów azbestowe pokrycia mogą starać się o dotację na jego unieszkodliwienie. Wójt dodaje, że zajmować się tym będzie wyspecjalizowana firma, która materiał odbierze z gospodarstwa, dotacja gminy w całości pokryje wszystkie koszty.

O dotację mogą ubiegać się mieszkańcy na stałe zameldowani na terenie gminy, warunkiem jej otrzymania jest zgłoszenie, którego można dokonać do końca sierpnia, osobiście w Urzędzie Gminy w pokoju 205 lub telefonicznie pod numerem (0-14) 631 85 75. Azbest wywożony będzie we wrześniu i październiku, firma nie zabierze go, jeśli będzie zalegał w ziemi lub będzie zmieszany z innymi odpadami.


Wróć do wydarzeń

Informator UG system informacji przestrzennej   Stowarzyszenie Kwartet na Przedgórzu  Prawa pacjenta Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej WKU w Tarnowie  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12