WYRÓŻNIENIA

Drukuj drukuj

Nagroda "Dębowe Serce"

Strona główna » WYRÓŻNIENIA » Nagroda "Dębowe Serce"

Danuta Hauben

Nagrodę Wójta Gminy Dębno Dębowe Serce w 2019 roku otrzymała Pani Doktor Danuta Hauben, która od ponad pięćdziesięciu lat dziala na rzecz społeczności Gminy Dębno wykonując zawód lekarza. Jest osobą, która z pełnym zaangażowaniem oraz dokładnością wykonuje swoje życiowe powołanie. Pani Danuta nigdy nie zabiegała o szczególne odznaczenia, lecz w zaciszu swojego gabinetu pokornie i sumiennie wykonywała i nadal wykonuje codzienne obowiązku, w trosce o zdrowie i życie ludzkie. 

Ksiądz Marian Majka

nagorda Dębowe Serce

Nagrodę Wójta Gminy Dębno Dębowe Serce w 2016 roku otrzymał ksiądz Marian Majka, który przez wiele lat był proboszczem Parafii św. Małgorzaty w Dębnie. W czasie swojej posługi kapłan w ogromnym stopniu przyczynił się do rozwoju zarówno samego kościoła, jak i całej parafii. Był zaangażowany w działalność dobroczynną, a także w zachowanie dziedzictwa kulturowego naszego regionu. Dzięki jego staraniom, kościół w Dębnie jest dziś wizytówką diecezji.

Pomimo ogromu pracy w parafii i poza nią – przez wiele lat był równocześnie Dziekanem dekanatu w Porąbce Uszewskiej – troszczył się o los swoich parafian, wśród których cieszy się wielkim szacunkiem i poważaniem.

 

Kazimierz Mleczko
nagorda Dębowe Serce

Nagroda Dębowe Serce została złożona na ręce Pana Kazimierza Mleczko, ponieważ jest przykładem człowieka, który pracę społeczną i wykonywane działania na rzecz innych, przedkłada nad uznanie i docenienie ze strony mieszkańców. Nagroda "Dębowe Serce" została przyznana także za kultywowanie pamięci o miejscu i historii lotników "Liberatora" oraz zaangażowanie na rzecz sołectwa Łysa Góra (np. przy budowie sieci wodociągowej, gazociągowej, drogowej oraz elektryfikacji).

Kapliczki Małopolski     

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12