SPORT

Drukuj drukuj

„Moje Boisko – Orlik 2012” w Dębnie

Strona główna » Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych » „Moje Boisko – Orlik 2012” w Dębnie

Kontakt telefoniczny do Animatorów:

  • Jan Frankowski – 507 369 351
  • Tomasz Wojtasiński  - 697 725 328

Należy pamiętać, że obowiązują ogólne zasady higieny i ograniczenia związane
z epidemią koronawirusa, do których korzystający z obiektu są zobligowani. 

Kontakt telefoniczny do urzędu w sprawie funkcjonowania orlika: 14 631 85 54

Kapliczki Małopolski     

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12