TURYSTYKA

Drukuj drukuj

Mapa gminy

Współrzędne geograficzne

 • miejscowość Dębno
  N
  49,951999 °
  49 ° 57 ' 07,2 ''
  233041 m
  E
  20,714159 °
  20 ° 42 ' 51 ''
  622931 m

   

 • Urząd Gminy Dębno
  N
  49,968015 °
  49 ° 58 ' 04,9 ''
  234828 m
  E
  20,718411 °
  20 ° 43 ' 06,3 ''
  623195 m

Położenie gminy Dębno

Kapliczki Małopolski     

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12