KULTURA

Drukuj drukuj

Koło Gospodyń Wiejskich w Dębnie

Strona główna » Kalendarz » Koła Gospodyń Wiejskich » Koło Gospodyń Wiejskich w Dębnie

KGW „Warkocz Tarłówny” w Dębnie jest najmłodszą tego typu organizacją działającą na terenie gminy. Spotkanie założycielskie Koła odbyło się 12 lutego 2003 roku. Wśród zaproszonych gości był sołtys Dębna i przedstawicielka Centralnego Zarządu KGW w Warszawie. Obecne były również 34 mieszkanki sołectwa. Koło oficjalnie rozpoczęło działalność w Tłusty Czwartek, 27 lutego 2003 roku. W kolejnych miesiącach członkinie Koła wzięły udział w szkoleniu z zakresu prowadzenia działalności agroturystycznej, organizowały wiosenne sprzątanie, a także zajęły pierwsze miejsce w konkursie „Małopolska Wieś Zaprasza”.

Celem powstania KGW w Dębnie było kultywowanie tradycji, folkloru, promocja produktów regionalnych, Koło organizuje coroczne święta okolicznościowe, takie jak Dzień Seniora, Babski Comber i Dzień Dziecka. Pomaga też przy organizacji dożynek gminnych. Uczestniczy także co roku w licznych konkursach i biesiadach agroturystycznych – również na szczeblu wojewódzkim. Prowadzone są różnego rodzaju kursy, pokazy potraw regionalnych i spotkania z najmłodszymi. Co roku organizowane są wycieczki dla mieszkańców. W 2007 roku członkinie Koła były z wizytą w Parlamencie Europejskim w Brukseli, gdzie znajduje się biuro Przedstawicielstwa Małopolski.

Koło Gospodyń Wiejskich w Dębnie wciąż aktywnie działa na rzecz promocji regionu. Działalność pań doceniają mieszkańcy, którzy w 2013 roku wyróżnili członkinie KGW w konkursie Gazety Krakowskiej na najlepsze koło gospodyń regionu tarnowskiego. Dębińska organizacja zajęła w nim III miejsce.

KGW w Dębnie

Informator UG system informacji przestrzennej   Stowarzyszenie Kwartet na Przedgórzu  Prawa pacjenta Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej WKU w Tarnowie  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12