KULTURA

Drukuj drukuj

Koła Gospodyń Wiejskich

Strona główna » Kalendarz » Koła Gospodyń Wiejskich

Początki działania organizacji kobiecych w Polsce sięgają połowy XIX wieku. W 1918 roku istniejące na terenie kraju stowarzyszenia przyjęły wspólną nazwę Kół Gospodyń Wiejskich, które bronią praw, reprezentują interesy i działają na rzecz poprawy sytuacji społeczno-zawodowej kobiet wiejskich oraz ich rodzin. Już wówczas panie organizowały szkolenia, pokazy i kursy o różnorodnej tematyce. Oprócz tego, koła zajmują się organizacją czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, pomocą w ich wychowaniu i działaniem na rzecz zwiększania uczestnictwa mieszkańców wsi w kultywowaniu folkloru.

Koła Gospodyń Wiejskich działają na podstawie ustawy z dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników oraz uchwalonych przez siebie regulaminów. Na czele wszystkich kół stoi Krajowa Rada Kół Gospodyń Wiejskich.

Na terenie Gminy Dębno działają obecnie:

Koło Gospodyń Wiejskich w Biadolinach Szlacheckich

Koło Gospodyń Wiejskich w Dębnie

Koło Gospodyń Wiejskich w Dołach

Koło Gospodyń Wiejskich w Łoniowej

Koło Gospodyń Wiejskich w Łysej Górze

Koło Gospodyń Wiejskich w Porąbce Uszewskiej

Kapliczki Małopolski     

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12