INWESTYCJE

Drukuj drukuj

Inwestycje w Gminie Dębno

Strona główna » Inwestycje w Gminie Dębno

Nowe wiaty przystankowe

18.05.2016
Nowe wiaty przystankowe

Kilkadziesiąt tysięcy złotych kosztować będzie montaż dziewięciu wiat przystankowych, które już niedługo staną na terenie gminy Dębno. Zamontowane zostaną w miejscach, gdzie do tej pory pasażerowie pod gołym niebem  czekają na autobusy, czy busy. Warto przypomnieć, że w ubiegłym roku zamontowano już siedem wiat, z których podróżni są bardzo zadowoleni.

Remont remizy w Perle

13.05.2016
Remont remizy w Perle

W tym roku wykonany zostanie kolejny etap prac przy remoncie budynku remizy strażackiej w Perle. Strażacka siedziba od lat czekała na remont, który rozpoczął się dopiero w ubiegłym roku. -Do końca prac jeszcze daleko, bo mimo że budynek ładnie wygląda już na zewnątrz, w środku jest jeszcze wiele do zrobienia. W tym roku w remizie wykonana zostanie nowa instalacja centralnego ogrzewania, dalsze prace kontynuowane będą w latach następnych - mówi Wójt Gminy Dębno, Wiesław Kozłowski.

Budowa kanalizacji w Sufczynie

21.04.2016
Budowa kanalizacji w Sufczynie

Już za kilka miesięcy pozostali mieszkańcy Sufczyna Górnego i Sufczyna Zagórze będą mieć kanalizację. W ciągu ostatnich lat nastąpił stały wzrost liczby mieszkańców Sufczyna, w tej chwili sołectwo liczy ponad 2000 osób. Powstanie prawie kilometr nowej sieci.

 

Nowe witacze

19.04.2016
Nowe witacze

Za kilka miesięcy informacja o Gminie Dębno zostanie zwizualizowana na witaczach. Do końca kwietnia w Woli Dębińskiej zamontowany zostanie nowy pylon wskazujący dojazd do budynku gminy. Dodatkowo do końca roku w sześciu miejscowościach staną witacze, które będą miały około trzech metrów wysokości i metr szerokości.

Rozbudowa szkoły w Łoniowej

19.04.2016
Rozbudowa szkoły w Łoniowej

Już wkrótce poznamy Wykonawcę prac rozbudowy szkoły w Łoniowej. W tym roku wykonany zostanie pierwszy etap robót polegający na dobudowie nowej części szkoły i doprowadzenia jej do stanu surowego. W kolejnych etapach zaplanowano wykończenie i wyposażenie budynku.

Doposażenie Oddziałów Przedszkolnych w Gminie Dębno

31.12.2015
Doposażenie Oddziałów Przedszkolnych w Gminie Dębno

Zrealizowano projekt doposażenia Oddziałów Przedszkolnych, w tym placów zabaw, w miejscowościach na terenie gminy - Biadolinach Szlacheckich,  Jaworsku, Niedźwiedzy, Łysej Górze, Sufczynie i Dębnie. Zakres inwestycji obejmował dostosowanie i doposażenie łazienek, a także zakup  mebli, sprzętu AGD, zabawek, pomocy dydaktycznych i sprzętu elektronicznego dla szkół podstawowych i przedszkoli. Wymieniono również nawierzchnię i zakupiono wyposażenie na placach zabaw w Dębnie, Łysej Górze, Jaworsku i Sufczynie.

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Maszkienicach

30.12.2015
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Maszkienicach

Ukończono rozbudowę oczyszczalni ścieków w Maszkienicach. Zrealizowany projekt miał na celu usprawnienie istniejącej infrastruktury i uzyskanie możliwości oczyszczania ścieków w ilości 500 m3 na dobę, z szansą zwiększenia do 750 m3 na dobę. Oprócz rozbudowy samej oczyszczalni, dobudowano również sieć kanalizacji grawitacyjnej, zmodernizowano przepompownię ścieków, zamontowano rurociąg przesyłowy tłoczny i wymieniono studnię wodomierzową.

Budowa kanalizacji sanitarnej i adaptacja oczyszczalni ścieków

29.12.2015
Budowa kanalizacji sanitarnej i adaptacja oczyszczalni ścieków

Zakończono projekt dotyczący rozbudowy kanalizacji na terenie aglomeracji Dębno. Zrealizowane inwestycje obejmowały budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Sufczynie Górnym i Łysej Górze. W Sufczynie zamontowano też rurociąg tłoczny, a w Woli Dębińskiej zmodernizowano przepompownie ścieków i wymieniono zbiornik uśredniający przy oczyszczalni.

Celem projektu było uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Dębno i dostosowanie jej do wymogów prawa, a przez to poprawa warunków bytu mieszkańców i zwiększenia atrakcyjności gospodarczej gminy.

Przebudowa drogi gminnej Doły-Łysa Góra

10.12.2015
Przebudowa drogi gminnej Doły-Łysa Góra

Zakończono kolejny etap przebudowy drogi gminnej Doły - Łysa Góra. W ramach zrealizowanej inwestycji wykonano nawierzchnię z mieszanek mineralno - bitumicznych oraz ścięcie poboczy, wymieniono balustrady drogowe i zamontowano pięć lamp. Łączna długość zmodernizowanego odcinka wynosi 1650 metrów.

Zakończono drugi etap modernizacji

9.12.2015
Zakończono drugi etap modernizacji

Zakończono kolejny etap modernizacji budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Perle. Zakres inwestycji obejmował wymianę pokrycia dachowego wraz z obróbkami, wymianę rynien, przemurowanie i docieplenie kominów. Ponadto wykonano ocieplenie stropodachu.

[ poprzednia| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | następna ]

Informator UG system informacji przestrzennej   Stowarzyszenie Kwartet na Przedgórzu  Prawa pacjenta Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej WKU w Tarnowie Sportowy turniej miast i gmin Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12