INWESTYCJE

Drukuj drukuj

Inwestycje w Gminie Dębno zrealizowane

Strona główna » Inwestycje w Gminie Dębno

Nowy odcinek chodnika

15.09.2015
Nowy odcinek chodnika

Zakończono prace przy budowie chodnika w Sufczynie. Odcinek komunikacji pieszej powstał przy niebezpiecznym zakręcie. Głównym celem przeprowadzonej inwestycji jest zapewnienie mieszkańcom bezpieczeństwa. Zrealizowano odcinek o długości 250 metrów chodnika.

Renowacja portali w kościele parafialnym w Dębnie

7.09.2015
Renowacja portali w kościele parafialnym w Dębnie

Zakończono prace renowacyjne przy gotyckich portalach mieszczących się w świątyni p.w. św. Małgorzaty w Dębnie. Konserwacja przywróciła dawny blask zabytkowym elementom architektury. Na modernizację została przyznana dotacja z Małopolskiego Konserwatora Zabytków w Krakowie.

Odbudowano kolejny odcinek drogi

28.08.2015
Odbudowano kolejny odcinek drogi

Odbudowano drogę Za Torami w Biadolinach Szlacheckich. Mieszkańcy mogą już od połowy sierpnia korzystać z nowej drogi asfaltowej. W użytkowanie oddano 250 metrów odcinka.
Oprócz położenia nowej nawierzchni, zakres prac obejmował również ścięcie poboczy. Wyremontowany odcinek jezdni ułatwi mieszkańcom dojazd do posesji, a także podniesie walory estetyczne miejscowości.

Kolejna inwestycja została zakończona

25.08.2015
Kolejna inwestycja została zakończona

Praca przy budowie chodnika w miejscowości Perła została zakończona. Wykonano odcinek o długości 215 metrów, który przede wszystkim zapewni pieszym bezpieczną komunikację jak również poprawi jakość życia mieszkańców. Ponadto zakończony projekt znacząco podnosi walory estetyczne sołectwa. Zadanie zostało sfinansowane z budżetu Starostwa Powiatowego w Brzesku oraz środków własnych Gminy Dębno.

Nowa droga osiedlowa

24.08.2015
Nowa droga osiedlowa

Zakończono prace przy odbudowie drogi osiedlowej w Woli Dębińskiej sąsiadującej z Zespołem Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Mieszkańcy mogą już cieszyć się dogodnym dojazdem do prywatnych posesji. Przypominamy, że  inwestycja obejmowała położenie nowej nawierzchni asfaltowej o długości 170 m oraz szerokości 5 m, a także wykonanie chodnika po obu stronach  wzdłuż jezdni.

Prace remontowe w Łysej Górze

21.08.2015
Prace remontowe w Łysej Górze

Zakończył się remont dachu i schodów zewnętrznych przy wejściu głównym budynku w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Łysej Górze.
Przedmiotem zamówienia były prace, które miały na celu odtłuszczenie i odmalowanie dachu o powierzchni 1451 m2 oraz wykonanie okucia i ocieplenia kominów na pełną wysokość i usprawnienie instalacji odgromowej.

Kolejny etap budowy kanalizacji

18.08.2015
Kolejny etap budowy kanalizacji

W dniu 17 sierpnia br. Została podpisana umowa na realizację kolejnych odcinków budowy kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Sufczyn i Łysa Góra współfinansowanego z Funduszu Spójności w ramach projektu Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Maszkienicach i budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Dębno. Przetarg wygrała firma Handlowo – Usługowy Zakład Instalacji Sanitarnych i Gazowych SANTEX, która uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryterium specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Remont dachu w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Maszkienicach

14.08.2015
Remont dachu w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Maszkienicach

Oczyszczono i odmalowano dach Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Maszkienicach. Regularny przegląd zadaszenia to przede wszystkim kwestia bezpieczeństwa, ale też estetyki. Dach jest elementem chroniącym budynek przed czynnikami atmosferycznymi. Zakres prac objętych inwestycją to między innymi oczyszczenie i odtłuszczenie blachy pokrywającej budynek oraz pokrycie farbą dachu o powierzchni 756 m2 , ale także ocieplenie i okucie kominów.

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Maszkienicach

13.08.2015
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Maszkienicach

Trwają prace przy rozbudowie oczyszczalni ścieków w Maszkienicach w ramach projektu Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Maszkienicach i budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Dębno.
Przeprowadzana inwestycja docelowo ma umożliwić przyjmowanie większej ilości ścieków sanitarnych z miejscowości Sufczyn (Górny) i Łysa Góra. Modernizacja pozwoli na minimalizację negatywnego wpływu ścieków na środowisko. Termin realizacji przewidziany jest na koniec listopada br.

Powstały nowe chodniki w Dołach

12.08.2015
Powstały nowe chodniki w Dołach

Nie tylko mieszkańcy Dębna mogą czuć się bezpieczniej, również w miejscowości Doły wybudowano nowe odcinki chodnika przy drodze powiatowej. Ich łączna długość wynosi 185 m. Inwestycja podniesie poziom bezpieczeństwa, usprawni komunikację pieszą, a także podniesie atrakcyjność miejscowości.

[ poprzednia| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | następna ]

Informator UG system informacji przestrzennej   Stowarzyszenie Kwartet na Przedgórzu  Prawa pacjenta Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej WKU w Tarnowie  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12