INWESTYCJE

Drukuj drukuj

Inwestycje w Gminie Dębno zrealizowane

Strona główna » Inwestycje w Gminie Dębno

Doposażenie Oddziałów Przedszkolnych w Gminie Dębno

31.12.2015
Doposażenie Oddziałów Przedszkolnych w Gminie Dębno

Zrealizowano projekt doposażenia Oddziałów Przedszkolnych, w tym placów zabaw, w miejscowościach na terenie gminy - Biadolinach Szlacheckich,  Jaworsku, Niedźwiedzy, Łysej Górze, Sufczynie i Dębnie. Zakres inwestycji obejmował dostosowanie i doposażenie łazienek, a także zakup  mebli, sprzętu AGD, zabawek, pomocy dydaktycznych i sprzętu elektronicznego dla szkół podstawowych i przedszkoli. Wymieniono również nawierzchnię i zakupiono wyposażenie na placach zabaw w Dębnie, Łysej Górze, Jaworsku i Sufczynie.

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Maszkienicach

30.12.2015
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Maszkienicach

Ukończono rozbudowę oczyszczalni ścieków w Maszkienicach. Zrealizowany projekt miał na celu usprawnienie istniejącej infrastruktury i uzyskanie możliwości oczyszczania ścieków w ilości 500 m3 na dobę, z szansą zwiększenia do 750 m3 na dobę. Oprócz rozbudowy samej oczyszczalni, dobudowano również sieć kanalizacji grawitacyjnej, zmodernizowano przepompownię ścieków, zamontowano rurociąg przesyłowy tłoczny i wymieniono studnię wodomierzową.

Budowa kanalizacji sanitarnej i adaptacja oczyszczalni ścieków

29.12.2015
Budowa kanalizacji sanitarnej i adaptacja oczyszczalni ścieków

Zakończono projekt dotyczący rozbudowy kanalizacji na terenie aglomeracji Dębno. Zrealizowane inwestycje obejmowały budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Sufczynie Górnym i Łysej Górze. W Sufczynie zamontowano też rurociąg tłoczny, a w Woli Dębińskiej zmodernizowano przepompownie ścieków i wymieniono zbiornik uśredniający przy oczyszczalni.

Celem projektu było uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Dębno i dostosowanie jej do wymogów prawa, a przez to poprawa warunków bytu mieszkańców i zwiększenia atrakcyjności gospodarczej gminy.

Przebudowa drogi gminnej Doły-Łysa Góra

10.12.2015
Przebudowa drogi gminnej Doły-Łysa Góra

Zakończono kolejny etap przebudowy drogi gminnej Doły - Łysa Góra. W ramach zrealizowanej inwestycji wykonano nawierzchnię z mieszanek mineralno - bitumicznych oraz ścięcie poboczy, wymieniono balustrady drogowe i zamontowano pięć lamp. Łączna długość zmodernizowanego odcinka wynosi 1650 metrów.

Zakończono drugi etap modernizacji

9.12.2015
Zakończono drugi etap modernizacji

Zakończono kolejny etap modernizacji budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Perle. Zakres inwestycji obejmował wymianę pokrycia dachowego wraz z obróbkami, wymianę rynien, przemurowanie i docieplenie kominów. Ponadto wykonano ocieplenie stropodachu.

Odnowiony obelisk w Dębnie

20.11.2015
Odnowiony obelisk w Dębnie

Wczoraj zostały odebrane prace konserwatorskie obelisku usytuowanego na cmentarzu parafialnym w Dębnie. Zakres renowacji,  zrealizowanej przez firmę „Grzegorz Lasota Konserwacja Zabytków” z Rzeszowa, polegał na oczyszczeniu pomnika, wstępnej impregnacji wzmacniającej, uzupełnieniu ubytków kamienia oraz scaleniu kolorystycznym.

Bezpieczniej w gminie

6.11.2015
Bezpieczniej w gminie

W gminie Dębno obecnie powstaje kolejny odcinek komunikacji pieszej. Tym razem inwestycja objęła obszar przy drodze powiatowej Dębno - Porąbka Uszewska. Mieszkańcy już niedługo będą mogli skorzystać z  nowego chodnika, który zwiększy bezpieczeństwo, w szczególności dzieci chodzących do szkoły.

"Małopolskie Remizy 2015"

4.11.2015
"Małopolskie Remizy 2015"

Zakończono pierwszy etap prac remontowych budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Perle. Obiekt był w złej kondycji technicznej. Projekt obejmował modernizację zewnętrzną remizy w tym: ocieplenie ścian i stropów, wymianę stolarki okiennej oraz drzwiowej oraz montaż zewnętrznych parapetów wykonanych z blachy.

Zakończono kolejny etap modernizacji

3.11.2015
Zakończono kolejny etap modernizacji

Zakończono kolejny etap modernizacji budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Dębińskiej. Tym razem wykonano prace wykończeniowe w obrębie pomieszczeń garażowych. Zakres prac inwestycji obejmował przebicia w stropie celem przejścia instalacji kanalizacyjnej z piętra budynku oraz przejścia instalacji wodnej. Prace obejmowały położenie tynków wewnętrznych  cementowo-wapiennych. 

Modernizacja oczyszczalni ścieków

2.11.2015
Modernizacja oczyszczalni ścieków

Prace związane z modernizacją oczyszczalni ścieków sanitarnych w Woli Dębińskiej zostały zakończone. Celem projektu było zwiększenie ilości przyjmowanych ścieków sanitarnych. Większość prac została wykonana wewnątrz obiektu, jednak remont obejmował również budowę zbiornika uśredniającego. Inwestycja została zrealizowana w przewidywanym terminie.

[ poprzednia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | następna ]

Informator UG system informacji przestrzennej   Stowarzyszenie Kwartet na Przedgórzu  Prawa pacjenta Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej WKU w Tarnowie Sportowy turniej miast i gmin Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12