INWESTYCJE

Drukuj drukuj

Inwestycje w Gminie Dębno w trakcie realizacji

Strona główna » Inwestycje w Gminie Dębno

Trwają prace przy Niedźwiedziu i Kisielinie

29.08.2016
Trwają prace przy Niedźwiedziu i Kisielinie

W sierpniu została podpisana umowa na inwestycję dotyczącą regulacji potoku Niedźwiedź, w celu ochrony pobliskich terenów przed zalaniem. W ramach projektu utrwalone i zabezpieczone zostanie koryto potoku na terenie Dębna i Woli Dębińskiej, na odcinkach o łącznej długości około 1,9 kilometra.

Trwa rozbudowa kanalizacji w Sufczynie i Łysej Górze

24.08.2016
Trwa rozbudowa kanalizacji w Sufczynie i Łysej Górze

18 sierpnia podpisano umowę na inwestycję dotyczącą dalszego rozbudowania istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Sufczyn i Łysa Góra. Przedmiotem projektu jest położenie rur kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na kilkudziesięciu odcinkach o łącznej długości ponad 1 kilometra.

Powstanie projekt przebudowy remizy w Dołach

8.08.2016
Powstanie projekt przebudowy remizy w Dołach

Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji, dotyczącej wybudowania nowego obiektu remizy OSP w miejscowości Doły. Przygotowaniem projektu zajmie się biuro PRO-MAR z Tarnowa, które zostało wyłonione w drodze postępowania. Dokumentacja ma zostać sporządzona do końca bieżącego roku.

Wstępna koncepcja projektu zakłada, że inwestycja będzie realizowana w dwóch etapach.

Przebudowa i budowa licznych dróg gminnych wraz z budową miejsc postojowych w Biadolinach Szlacheckich

28.07.2016
Przebudowa i budowa licznych  dróg gminnych wraz z  budową miejsc postojowych w Biadolinach Szlacheckich

Trwają prace przy przebudowie i modernizacji  dróg w miejscowościach Dębno, Jastew i Niedźwiedza. Do końca października przebudowanych zostanie kolejnych  pięć dróg gminnych tj. Doły Na Most, Rajsko Do Zagórza w Sufczynie, Wola Dębińska Osiedlowa IV, Wola Dębińska Zarzecze, Zagórze od Łoponia w miejscowości Sufczyn. W ramach podjętych działań związanych z  pracami remontowymi zostaną przebudowane drogi gminne na odcinkach o łącznej długości prawie 3 km, na których zostanie położona nowa nawierzchnia asfaltowa.

Szkolne remonty

20.07.2016
Szkolne remonty

Dzieci i młodzież wypoczywają, a władze gminy już myślą o rozpoczęciu nowego roku szkolnego. Czas wakacji tradycyjnie wykorzystywany jest na remonty w placówkach oświatowych.

- Każdego roku niemal we wszystkich szkołach prowadzone są remonty i bieżące naprawy. Chcemy, aby nasze dzieci wróciły do odnowionych sal lekcyjnych, aby w lepszych warunkach mogły się uczyć - mówi Wójt Gminy Dębno Wiesław Kozłowski.

Gmina otrzymała dofinansowanie na remont remizy OSP w Jaworsku

14.07.2016
Gmina otrzymała dofinansowanie na remont remizy OSP w Jaworsku

Prawie 66 tysięcy złotych samorząd Dębna otrzymał w ramach konkursu „Małopolskie Remizy”. W ramach prac budowlanych wymieniona zostanie stolarka wraz z bramą garażową, docieplone stropy oraz ściany budynków.

Rozbudowa szkoły w Łoniowej

11.07.2016
Rozbudowa szkoły w Łoniowej

Jak wynika z obliczeń dębińskich samorządowców, już za kilka lat do szkoły w Łoniowej chodzić będzie znacznie więcej uczniów niż teraz. W celu stworzenia odpowiednich warunków do nauki i rozwoju podjęto decyzję o rozbudowie placówki. Prace, które rozłożone zostały na kilka etapów,  rozpoczną się już wkrótce. W tym roku wykonany zostanie pierwszy etap robót polegający na dobudowie nowej części szkoły i doprowadzenia jej do stanu surowego.

Nowe chodniki

30.06.2016
Nowe chodniki

Trwają prace przy budowie dwóch chodników – w Dębnie i Biadolinach Szlacheckich.

- Utrzymanie dobrego stanu dróg i chodników, ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców jest inwestycją niezwykle ważną – mówi Wójt Gminy Dębno Wiesław Kozłowski. – Budujemy chodniki nie tylko przy drogach powiatowych, ale także przy gminnych. Inwestycje realizowane są na wniosek mieszkańców, którzy sami wskazują miejsca . Wnioski mieszkańców są zawsze uwzględniane.

Budowa kanalizacji w Sufczynie

27.06.2016
Budowa kanalizacji w Sufczynie

Trwają prace przy budowie kanalizacji w Sufczynie Górnym i Sufczynie Zagórze. Wieś jest skanalizowana już od roku, jednak miejscowość stale się rozrasta i dobudowa sieci stała się konieczna. Sołectwo liczy już ponad dwa tysiące mieszkańców, a w ostatnim czasie powstało tam wiele nowych domów, których mieszkańcy wnioskowali o to, aby dołączyć ich posesje do sieci kanalizacyjnej.

 

Remont drogi dojazdowej do pól „Doły Na Kopaliny”

24.06.2016
Remont drogi dojazdowej do pól  „Doły Na Kopaliny”

Kilkaset metrów nowej drogi dojazdowej do pól wybudowanych zostanie w Dołach. Prace wykonane zostaną do końca sierpnia. Użytkownicy będą mogli skorzystać z nowego odcinka o długości 1300 metrów. Prace związane z wykonaniem odwodnienia i podbudowy z kruszywa naturalnego zostały dofinansowane w ramach "Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych" ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Wysokość otrzymanej dotacji wynosi ponad 60 tysięcy złotych.

[ poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | następna ]

    

    

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12