INWESTYCJE

Drukuj drukuj

Inwestycje w Gminie Dębno zrealizowane

Strona główna » Inwestycje w Gminie Dębno zrealizowane » Zmodernizowana sala gimnastyczna w Porąbce Uszewskiej

Zmodernizowana sala gimnastyczna w Porąbce Uszewskiej

3.01.2020
Zmodernizowana sala gimnastyczna w Porąbce Uszewskiej

Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Porąbce Uszewskiej mogą już komfortowo korzystać z pomieszczenia zmodernizowanej sali gimnastycznej.

Zakres wykonanych robót objął: wymianę zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej oraz  prace towarzyszące, w tym między innymi: docieplenie ściany frontowej sali oraz roboty murowe. Wykonano także niezbędne roboty malarskie wewnętrzne. Dla zapewnienia odpowiedniej jakości powietrza wewnątrz obiektu niezbędną częścią remontu było wykonanie wentylacji mechanicznej pomieszczenia.

Całość wykonanych prac modernizacyjnych opiewa na kwotę niemal 315 tys. zł.

Remont sali gimnastycznej w Porąbce Uszewskiej był niezbędny do wykonania m.in. ze względu na zły stan stolarki okiennej. Wykonane prace modernizacyjne teraz zapewnią uczniom komfortowe warunki do uprawiania sportu. A możliwości mają do tego doskonałe, również za sprawą oddanego niedawno do użytku, zmodernizowanego boiska wielofunkcyjnego - mówi wójt Wiesław Kozłowski

Zmodernizowana sala gimnastyczna w Porąbce Uszewskiej
Zmodernizowana sala gimnastyczna w Porąbce Uszewskiej
Zmodernizowana sala gimnastyczna w Porąbce Uszewskiej
Zmodernizowana sala gimnastyczna w Porąbce Uszewskiej

Wróć do inwestycji

Informator UG system informacji przestrzennej   Stowarzyszenie Kwartet na Przedgórzu  Prawa pacjenta Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej WKU w Tarnowie  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12