INWESTYCJE

Drukuj drukuj

Inwestycje w Gminie Dębno w trakcie realizacji


Dwuletnia inwestycja w toku

18.12.2019
Dwuletnia inwestycja w toku

W Dębnie wzdłuż drogi „Dębno przez Wieś” w mijającym roku trwały intensywne prace przy budowie ścieżki rowerowej. Wymienione zadanie jest realizowane przez samorząd gminy w ramach projektu: Zintegrowany produkt turystyczny Subregionu Tarnowskiego „Trasy Rowerowe Pogórza”.

Zadanie współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 docelowo zakłada powstanie niemal dwukilometrowego odcinka dla rowerzystów. Nowoczesna ścieżka rowerowa z kostki brukowej zapewni amatorom aktywnego spędzania wolnego czasu bezpieczeństwo i komfort poruszania się w terenie o nasilonym ruchu pojazdów. Inwestycja zaplanowana została na dwa lata, w 2019 roku zostało wykonane 700 metrów chodnika za kwotę ponad 650 tys. z czego ponad 450 tys. stanowi pozyskana dotacja. Aktualnie roboty zostały przerwane, zostaną wznowione wraz z nowym rokiem.  Koszt realizacji całości przedsięwzięcia inwestycyjnego przekroczy 1 mln. 440 tys. złotych, z czego ponad 870 tys. zł stanowi dotacja pozyskana ze środków unijnych.

 

Dwuletnia inwestycja w toku
Dwuletnia inwestycja w toku
Dwuletnia inwestycja w toku
Dwuletnia inwestycja w toku
Dwuletnia inwestycja w toku
Dwuletnia inwestycja w toku

Wróć do inwestycji

Informator UG system informacji przestrzennej   Stowarzyszenie Kwartet na Przedgórzu  Prawa pacjenta Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej WKU w Tarnowie  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12