INWESTYCJE

Drukuj drukuj

Inwestycje w Gminie Dębno w trakcie realizacji

Strona główna » Inwestycje w Gminie Dębno w trakcie realizacji » Start modernizacji drogi Sufczyn Rajsko

Start modernizacji drogi Sufczyn Rajsko

30.10.2019
Start modernizacji drogi Sufczyn Rajsko

Końcem ubiegłego tygodnia rozpoczęły się prace modernizacyjne drogi gminnej w Sufczynie. Aktualnie trwają prace przy budowie chodnika.

Zadanie wykonywane jest w ramach dotacji ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

Zakres robót realizowanych przez Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe S.A. z siedzibą w Dębicy obejmie korytowanie oraz wykonanie rowów odwadniających, położenie nowej nawierzchni asfaltowej na odcinku 820 metrów, ułożenie krawężników, ścięcie i uzupełnienie poboczy oraz wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego. Plan zadania zawiera także budowę chodnika wzdłuż wyżej wymienionej drogi.

Koszt realizacji zadania wyniesie ponad 548 tys. zł.

Prace winny zostać zakończone z początkiem grudnia br.

 

Start modernizacji drogi Sufczyn Rajsko
Start modernizacji drogi Sufczyn Rajsko
Start modernizacji drogi Sufczyn Rajsko

Wróć do inwestycji

Informator UG system informacji przestrzennej   Stowarzyszenie Kwartet na Przedgórzu  Prawa pacjenta Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej WKU w Tarnowie  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12