INWESTYCJE

Drukuj drukuj

Inwestycje w Gminie Dębno w trakcie realizacji


Drogi do remontu

20.09.2019
Drogi do remontu

Przystępujemy do remontu kolejnych dróg gminnych. Umowy z wykonawcami zostały podpisane, drogowcy rozpoczęli już prace w terenie.

Pracom modernizacyjnym poddanych zostanie łącznie pięć odcinków dróg: dwa w Niedźwiedzy, trzy w Maszkienicach oraz jeden w Łoniowej.

Zakres prac obejmie wykonanie nowych nakładek asfaltowych, ścięcie poboczy oraz wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych.

Całkowity koszt realizacji kolejnych prac w obszarze drogownictwa wyniesie ponad 230 tys. zł. i zostanie pokryty z budżetu gminy.

Wykonawcami inwestycji są: Firma Road Systems oraz Konsorcjum Firm Budomex – Kazimierz Górniak.


Wróć do inwestycji

Informator UG system informacji przestrzennej   Stowarzyszenie Kwartet na Przedgórzu  Prawa pacjenta Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej WKU w Tarnowie  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12