INWESTYCJE

Drukuj drukuj

Inwestycje w Gminie Dębno zrealizowane

Strona główna » Inwestycje w Gminie Dębno zrealizowane » Wakacyjne remonty w szkołach i przedszkolach

Wakacyjne remonty w szkołach i przedszkolach

9.09.2019
Wakacyjne remonty w szkołach i przedszkolach

Wakacje dobiegły końca. We wtorek wraz z pierwszym dzwonkiem uczniowie zasiedli w szkolnych ławkach. Dwumiesięczna przerwa w zajęciach dydaktycznych została wykorzystana do przeprowadzenia w gminnych placówkach oświatowych mniejszych lub większych remontów, jak również bieżących konserwacji.

W Publicznej Szkole Podstawowej w Porąbce Uszewskiej odmalowano salę komputerową, zaadaptowano jedną salę lekcyjną do zajęć świetlicowych, wycyklinowano parkiet w dwóch klasach, wykonano konserwację mebli na placu zabaw, zdemontowano stare płyty chodnikowe wokół szkoły od strony zachodniej oraz wylano nowe. Wyczyszczono również frontową ścianę budynku oraz zamalowano miejsca po starych literach nazwy szkoły. Zrealizowano również inne drobne prace konserwatorsko-remontowe w salach dydaktycznych, żywieniowych oraz sanitariatach.

W Publicznej Szkole Podstawowej w Biadolinach Szlacheckich odnowiono jedną z sal lekcyjnych oraz kotłownię, wykonano również uszczelnienie dachu. Z kolei na zewnątrz budynku wyrównano ziemią plac zabaw i zasiano nową trawę.

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dębnie odświeżona została sala komputerowa oraz sale zabaw, odmalowane zostały również drzwi do klas lekcyjnych. Modernizacji poddano także sanitariaty. W całym budynku wykonano również inne drobne naprawy.

W Publicznym Przedszkolu w Łoniowej nowy wygląd zyskały dwie sale zabaw dla dzieci oraz drzwi wewnętrzne, odświeżono także urządzenia ogrodowe.

W Publicznej Szkole Podstawowej w Jaworsku wykonane zostały drobne prace remontowe na placu zabaw.

Z kolei dyrekcja Publicznej Szkoły Podstawowej w Łoniowej postanowiła o częściowym odnowieniu ścian w salach lekcyjnych, korytarzach oraz sanitariatach dla uczniów i nauczycieli. Na zewnątrz budynku wykonano zabezpieczenie skarpy przy boisku, w celu właściwego odprowadzenia wód opadowych.

Największe zmiany dotyczyły jednak placówek w Woli Dębińskiej oraz Maszkienicach.

W Publicznej Szkole Podstawowej w Woli Dębińskiej wykonano następujące prace konserwatorsko-porządkowe: szpachlowanie ścian na korytarzach i w salach lekcyjnych oraz malowanie powstałych uszkodzeń. Odświeżony został gabinet dyrektora i wicedyrektora, pomieszczenie sekretariatu, sanitariaty na I i II piętrze oraz wejście do budynku.  

Z kolei w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Maszkienicach wymienione zostały drzwi do klas i toalet na pierwszym piętrze budynku.

Obie wyżej wymienione placówki zyskały również nowe zaplecza żywieniowe. Tam bowiem kompleksowej modernizacji zostały poddane kuchnie oraz jadalnie w ramach realizacji projektu „Posiłek w szkole i w domu”.

W pozostałych, niewymienionych wyżej jednostkach oświatowych wykonano mniejsze, i bieżące naprawy prace konserwatorsko-porządkowe. Wszystkie prace wykonane w czasie wakacji w poszczególnych placówkach zostały pokryte z budżetu szkół i przedszkoli.

Należy wspomnieć również, że w większości placówek zostały wykonane niezbędne okresowe przeglądy, które objęły kontrolę instalacji gazowych i elektrycznych, a także przegląd sprzętu przeciwpożarowego.

Część prac remontowych zrealizowanych w czasie wakacyjnej przerwy (m.in. w Łoniowej, Porąbce Uszewskiej oraz Jaworsku), jak również okresowe przeglądy zostały wykonane przez Zakład Usług Komunalnych Gminy Dębno. 

Każdy dyrektor ma obowiązek sprawdzenia przynajmniej raz w roku, czy jego jednostka oświatowa zapewnia dzieciom bezpieczne i higieniczne warunki do zabawy i nauki. Wakacyjna przerwa w funkcjonowaniu placówek oświatowych jest zatem najlepszym czasem na wykonanie  niezbędnych przeglądów oraz remontów – podkreśla wójt gminy Dębno Wiesław Kozłowski. Jednocześnie życząc wszystkim uczniom i pracownikom oświaty powodzenia w rozpoczętym nowym roku szkolnym.  

Wakacyjne remonty w szkołach i przedszkolach
Wakacyjne remonty w szkołach i przedszkolach
Wakacyjne remonty w szkołach i przedszkolach
Wakacyjne remonty w szkołach i przedszkolach
Wakacyjne remonty w szkołach i przedszkolach
Wakacyjne remonty w szkołach i przedszkolach
Wakacyjne remonty w szkołach i przedszkolach
Wakacyjne remonty w szkołach i przedszkolach

Wróć do inwestycji

Informator UG system informacji przestrzennej   Stowarzyszenie Kwartet na Przedgórzu  Prawa pacjenta Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej WKU w Tarnowie  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12