INWESTYCJE

Drukuj drukuj

Inwestycje w Gminie Dębno zrealizowane

Strona główna » Inwestycje w Gminie Dębno zrealizowane » Sufczyn coraz bezpieczniejszy

Sufczyn coraz bezpieczniejszy

16.07.2019
Sufczyn coraz bezpieczniejszy

Mieszkańcy Sufczyna mogą już korzystać z nowych chodników. W wyniku prac budowlanych powstało 420 metrów kolejnych ciągów pieszych zlokalizowanych wzdłuż dróg powiatowych Sufczyn-Gwoździec oraz Biadoliny-Sufczyn.

Roboty obejmowały szeroko pojęte prace ziemne, wykonanie kanalizacji deszczowej oraz zjazdów, poszerzenie jezdni, ułożenie krawężników i obrzeży, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej, a także montaż poręczy ochronnych.

Wykonawcą inwestycji była firma ROMAX z siedzibą w Łysej Górze.

Zadanie zostało sfinansowane w równej mierze ze środków własnych Gminy Dębno oraz budżetu Powiatu Brzeskiego. Łączny koszt realizacji inwestycji wyniósł około 500 tys. złotych.

Kwestia bezpieczeństwa mieszkańców, zwłaszcza pieszych jest dla nas priorytetem, dlatego planujemy finansowanie dalszych inwestycji w tym obszarze - podkreśla wójt Gminy Dębno Wiesław Kozłowski.

Sufczyn coraz bezpieczniejszy
Sufczyn coraz bezpieczniejszy

Wróć do inwestycji

Kapliczki Małopolski     

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12