INWESTYCJE

Drukuj drukuj

Inwestycje w Gminie Dębno w trakcie realizacji

Strona główna » Inwestycje w Gminie Dębno w trakcie realizacji » Dwie placówki szkolne z dotacjami na nowe kuchnie i jadalnie

Dwie placówki szkolne z dotacjami na nowe kuchnie i jadalnie

5.07.2019
Dwie placówki szkolne z dotacjami na nowe kuchnie i jadalnie

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Prof. Franciszka Bujaka w Maszkienicach oraz Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Woli Dębińskiej otrzyma w tym roku dotacje. W ramach Wieloletniego Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 gmina Dębno pozyskała dotacje celowe na zadanie dotyczące doposażenia i poprawy standardu funkcjonujących stołówek(własna kuchnia i jadalnia).

W Maszkienicach m.in. w ramach prac remontowo-adaptacyjnych w jadalni zdemontowane zostaną okienka i blaty służące do wydawanie posiłków, a także stara boazeria. Dodatkowo przy okazji przeprowadzania powyższych prac wykonane zostanie gruntowanie podłoża, wymiana kratek wentylacyjnych oraz wymiana instalacji elektrycznej. Ponadto w kuchni będą prowadzone prace demontażowe, które umożliwią przygotowanie podłoża pod nową nawierzchnię. Wymienione zostaną drzwi wewnętrzne oraz wykonana zostanie nowa okładzina ścienna z płytek ceramicznych.

W Woli Dębińskiej m.in. remont w kuchni będzie związany z przystosowaniem pomieszczenia do nowego sprzętu. Prace obejmować będą przebudowę podejść do urządzeń elektrycznych oraz gazowych. Z kolei w jadalni usunięta zostanie stara okładzina ścienna i podłogowa, w miejsce której położona zostanie nowa nawierzchnia. Remont obejmować będzie również wymianę stolarki okiennej, drzwiowej oraz wymianę okienek i blatów podawczych.

Całość dotacji na realizację remontów w powyższych placówkach wynosi 160 tysięcy złotych, po 80 tysięcy dla każdej szkoły.


Wróć do inwestycji

Informator UG system informacji przestrzennej   Stowarzyszenie Kwartet na Przedgórzu  Prawa pacjenta Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej WKU w Tarnowie  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12