INWESTYCJE

Drukuj drukuj

Inwestycje w Gminie Dębno w trakcie realizacji


Nowa inwestycja, kolejna dotacja

23.05.2019
Nowa inwestycja, kolejna dotacja

W naszej gminie zostaną wyremontowane kolejne odcinki dróg. Tym razem prace modernizacyjne zostaną przeprowadzone na drogach dojazdowych do pól w Woli Dębińkiej Koło Wróbla oraz w Jaworsku Wilkówka Grabno. Zarówno na jedną jak i na drugą drogę, Gmina Dębno pozyskała dofinansowanie w wysokości 121 tys. złotych z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.  

W ramach prowadzonych prac zostaną wykonane m.in. podbudowy z kruszyw łamanych, mechaniczne ścięcia poboczy oraz nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych. Całość prac ma zostać ukończona we wrześniu bieżącego roku.

- Gmina Dębno stale się rozwija, dlatego tak ważne dla nas jest pozyskiwanie środków na modernizację dróg dojazdowych do pól oraz domów.  Bezpieczeństwo mieszkańców Gminy, jest dla nas priorytetem, dlatego tak ważnym aspektem jest modernizacja dróg - mówi Wójt Gminy Dębno, Wiesław Kozłowski.

 


Wróć do inwestycji

Informator UG system informacji przestrzennej   Stowarzyszenie Kwartet na Przedgórzu  Prawa pacjenta Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej WKU w Tarnowie  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12