INWESTYCJE

Drukuj drukuj

Inwestycje w Gminie Dębno zrealizowane

Strona główna » Inwestycje w Gminie Dębno zrealizowane » Miejsce pamięci Franciszka Mleczki w Łysej Górze

Miejsce pamięci Franciszka Mleczki w Łysej Górze

5.04.2019
Miejsce pamięci Franciszka Mleczki w Łysej Górze

W Łysej Górze zakończyła się realizacja inwestycji mającej na celu zagospodarowanie przestrzeni publicznej. W ramach przedsięwzięcia zostały zamontowane ławki, a w celu zadbania o estetyczny wygląd miejsca posadzono również drzewa i krzewy. Ponadto obok ławki umiejscowiono tablicę pamiątkową, na której zamieszczono biografię Franciszka Mleczki, mieszkańca zasłużonego dla Łysej Góry, który był działaczem społecznym, animatorem kultury, nauczycielem, pisarzem i publicystą, a także posłem na Sejm.

- Inicjatywy pozwalające na upamiętnienie wybitnych, zasłużonych dla naszej gminy jednostek są bardzo dobrym przykładem tego, w jaki sposób upiększać przestrzeń publiczną przy jednoczesnym dbaniu o historię i o pamięci o osobach, które ją tworzyły – mówi Wójt Gminy Dębno Wiesław Kozłowski.

Gmina Dębno pozyskała na ten cel 6 tysięcy złotych, w ramach projektu grantowego ogłoszonego przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie Kwartet na Przedgórzu pn. „Przedgórzańskie Inspiracje", a całość inwestycji wyniosła 9970,42 złotych.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja, zrealizowana przez Gminę Dębno, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Miejsce pamięci Franciszka Mleczki w Łysej Górze
Miejsce pamięci Franciszka Mleczki w Łysej Górze
Miejsce pamięci Franciszka Mleczki w Łysej Górze

Wróć do inwestycji

Informator UG system informacji przestrzennej   Stowarzyszenie Kwartet na Przedgórzu  Prawa pacjenta Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej WKU w Tarnowie  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12