INWESTYCJE

Drukuj drukuj

Inwestycje w Gminie Dębno w trakcie realizacji

Strona główna » Inwestycje w Gminie Dębno w trakcie realizacji » Miejsce poświęcone pamięci Franciszka Mleczki

Miejsce poświęcone pamięci Franciszka Mleczki

19.02.2019
Miejsce poświęcone pamięci Franciszka Mleczki

W Łysej Górze powstanie miejsce służące odpoczynkowi, rekreacji, które będzie także nawiązywać do lokalnej historii. Poświęcone zostanie Franciszkowi Mleczce – lokalnemu społecznikowi, posłowi na Sejm, współtwórcy tradycji wykonania ceramiki w Łysej Górze.

W ramach inwestycji zostaną zamontowane ławki oraz zostaną posadzone drzewa i krzewy. Obok umiejscowiona zostanie tablica pamiątkowa zawierająca biografię Franciszka Mleczki.

- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej jest dla nas bardzo ważnym zadaniem. Możemy w ten sposób wpływać pozytywnie na wygląd naszej Małej Ojczyzny. Ponadto powstawanie miejsc takich jak Ławeczka Pamięci pozwala nam wyróżnić jednostki, które zasłużyły się dla Gminy – mówi Wójt Gminy Dębno Wiesław Kozłowski.

Realizacja projektu zakończy się w marcu bieżącego roku.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja, zrealizowana przez Gminę Dębno, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Wróć do inwestycji

Informator UG system informacji przestrzennej   Stowarzyszenie Kwartet na Przedgórzu  Prawa pacjenta Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej WKU w Tarnowie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12