INWESTYCJE

Drukuj drukuj

Inwestycje w Gminie Dębno zrealizowane

Strona główna » Inwestycje w Gminie Dębno zrealizowane » Łoniowa z nowym placem zabaw

Łoniowa z nowym placem zabaw

21.12.2018
Łoniowa z nowym placem zabaw

W pobliżu publicznego przedszkola w Łoniowej powstał ogólnodostępny plac zabaw. Obiekt wyposażony został m.in. w huśtawkę, 4 szt. sprężynowców, karuzelę oraz 4 zestawy zabawowe składające się ze ślizgu, zjeżdżalni, balustrady, pomostu oraz tablicy do rysowania. Na placu zamontowano także ławki i kosze na śmieci. Realizacja projektu sprawiła, że najmłodsi mieszkańcy mogą się wzajemnie integrować poprzez korzystanie z placu zabaw w wolnym czasie. Plac zabaw jest ogólnodostępny, każdy rodzic i dziecko mogą z niego korzystać w dogodnej dla siebie porze.

W kolejnej naszej miejscowości pojawiła się infrastruktura czasu wolnego. Cieszę się, że w ciągu ostatnich lat nadrobiliśmy zaległości w tej dziedzinie. Jestem przekonany, że podobnie jak w innych miejscowościach, również plac zabaw w Łoniowej będzie tętnił życiem - mówi wójt gminy Dębno Wiesław Kozłowski.  

Nowy plac zabaw to także możliwość organizacji wspólnych zajęć, czy turniejów sportowych. To także element tworzenia kompleksowej oferty spędzania czasu wolnego w gminie Dębno. Wartość zadania to 79 784,60  zł. 

Gmina Dębno na ten cel pozyskała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 49 846,00 zł, a wniosek o dofinansowanie złożony został w ramach naboru organizowanego przez Lokalną Grupę Działania "Stowarzyszenie "Kwartet na Przedgórzu".

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja pn. "Budowa placu zabaw w centrum wsi Łoniowa" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Łoniowa z nowym placem zabaw
Łoniowa z nowym placem zabaw
Łoniowa z nowym placem zabaw
Łoniowa z nowym placem zabaw

Wróć do inwestycji

Informator UG system informacji przestrzennej   Stowarzyszenie Kwartet na Przedgórzu  Prawa pacjenta Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej WKU w Tarnowie  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12