INWESTYCJE

Drukuj drukuj

Inwestycje w Gminie Dębno zrealizowane


Nowe chodniki w Jastwi

20.08.2018
Nowe chodniki w Jastwi

Zakończone zostały prace związane z budową chodnika wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Jastew o dł. 110mb o łącznej wartości blisko 55 tysięcy złotych. Przedmiotowy chodnik prowadzi od drogi gminnej do Dębińskiego Centrum Kultury w Jastwi. Wykonawcą inwestycji był Zakład Budownictwa Wodnego Drogowego i Usług Sprzętowo-Transportowych z siedzibą w Dębnie.

Wykonane prace obejmowały między innymi formowanie skarpy, wykonanie kanalizacji deszczowej łącznie ze studzienkami ściekowymi, wykonanie korytek na szerokości chodnika oraz ułożenie krawężników i obrzeży.

To nie wszystko o chodnikach w Jastwi. Sołectwo może pochwalić się również chodnikiem przy drodze gminnej Jastew Przez Wieś o długości 130mb. Koszt chodnika wyniósł niemal 66 tysięcy złotych.

Nowe chodniki w Jastwi
Nowe chodniki w Jastwi
Nowe chodniki w Jastwi

Wróć do inwestycji

Informator UG system informacji przestrzennej   Stowarzyszenie Kwartet na Przedgórzu  Prawa pacjenta Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej WKU w Tarnowie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12