INWESTYCJE

Drukuj drukuj

Inwestycje w Gminie Dębno zrealizowane

Strona główna » Inwestycje w Gminie Dębno zrealizowane » Prace remontowe w budynkach szkół

Prace remontowe w budynkach szkół

2.09.2016
Prace remontowe w budynkach szkół

Okres wakacyjny to tradycyjnie czas przeprowadzania remontów w budynkach szkół. Również w tym roku udało się przeprowadzić modernizację placówek szkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dębno.

W ubiegłym tygodniu, w budynku Zespołu Szkolno‑Przedszkolnego w Dębnie wykonano wewnętrzną instalację hydrantową. Celem inwestycji było dostosowanie szkoły do obowiązujących norm i przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej budynków. Powstała tam instalacja przeciwpożarowa z doprowadzeniem zimnej wody do pionu, a na poszczególnych kondygnacjach budynku zamontowane zostały hydranty. Instalacja przeciwpożarowa została podłączona do źródła już istniejącej instalacji  sanitarnej. Na terenie szkoły w Dębnie została również zamontowana nowa brama wjazdowa oraz wymieniona część siatki ogrodzeniowej.

Drobne prace remontowe objęły też sale lekcyjne i korytarze. W Porąbce Uszewskiej wymieniono barierki przy schodach. Inwestycja ta zwiększy bezpieczeństwo w szkole, a także poprawi jej estetykę. W Niedźwiedzy odnowiono korytarz szkolny, sale lekcyjne oraz szatnię. Klasy wyremontowano również w szkole w Maszkienicach.

Duże zmiany czekają placówkę szkolną w Łysej Górze. Po likwidacji Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Łysej Górze, uczniowie gimnazjum przenieśli się do budynku, w którym wcześniej mieściła się szkoła podstawowa i  przedszkole. W trakcie wakacji został on zatem przystosowany do ich przyjęcia.


Wróć do inwestycji

Informator UG system informacji przestrzennej   Stowarzyszenie Kwartet na Przedgórzu  Prawa pacjenta Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej WKU w Tarnowie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12