INWESTYCJE

Drukuj drukuj

Inwestycje w Gminie Dębno zrealizowane

Strona główna » Inwestycje w Gminie Dębno zrealizowane » Zakończono przebudowę kolejnych dróg

Zakończono przebudowę kolejnych dróg

9.08.2016
Zakończono przebudowę kolejnych dróg

W dniu dzisiejszym podpisany został protokół odbioru inwestycji, związanej z modernizacją i remontem czterech dróg na terenie Gminy Dębno. Zakończone prace drogowe dotyczyły odcinków: Dębno-Plebańska, Jastew na Podlas, Niedźwiedza na Dudka i Tekielówka-Nowa Wieś. W ramach inwestycji odbudowano łącznie 1345 metrów dróg.

Wykonane roboty drogowe mają na celu odbudowę szkód wyrządzonych przez dotychczasową eksploatację i intensywne opady deszczu, a także ochronę nawierzchni przed dalszą degradacją w przyszłości. Prace remontowe objęły wyłącznie wykorzystanie już istniejących odcinków, z zachowaniem dotychczasowych tras. W ramach wykonanego remontu, na drogach uzupełniono podbudowę z kruszywa, położono nową nawierzchnię asfaltową, wyrównano pobocza i udrożniono rowy odwadniające.

Zakończono przebudowę kolejnych dróg
Zakończono przebudowę kolejnych dróg

Wróć do inwestycji

Informator UG system informacji przestrzennej   Stowarzyszenie Kwartet na Przedgórzu  Prawa pacjenta Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej WKU w Tarnowie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12