INWESTYCJE

Drukuj drukuj

Inwestycje w Gminie Dębno zrealizowane


Nowa droga osiedlowa

24.08.2015
Nowa droga osiedlowa

Zakończono prace przy odbudowie drogi osiedlowej w Woli Dębińskiej sąsiadującej z Zespołem Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Mieszkańcy mogą już cieszyć się dogodnym dojazdem do prywatnych posesji. Przypominamy, że  inwestycja obejmowała położenie nowej nawierzchni asfaltowej o długości 170 m oraz szerokości 5 m, a także wykonanie chodnika po obu stronach  wzdłuż jezdni. Całkowity koszt projektu wyniósł około 160 tysięcy złotych oraz został sfinansowany z środków własnych Gminy Dębno.


Wróć do inwestycji

Informator UG system informacji przestrzennej   Stowarzyszenie Kwartet na Przedgórzu  Prawa pacjenta Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej WKU w Tarnowie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12