INWESTYCJE

Drukuj drukuj

Inwestycje w Gminie Dębno zrealizowane

Strona główna » Inwestycje w Gminie Dębno zrealizowane » Kolejny etap budowy kanalizacji

Kolejny etap budowy kanalizacji

18.08.2015
Kolejny etap budowy kanalizacji

W dniu 17 sierpnia br. Została podpisana umowa na realizację kolejnych odcinków budowy kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Sufczyn i Łysa Góra współfinansowanego z Funduszu Spójności w ramach projektu Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Maszkienicach i budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Dębno. Przetarg wygrała firma Handlowo – Usługowy Zakład Instalacji Sanitarnych i Gazowych SANTEX, która uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryterium specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zakres wykonywanych prac przewiduje między innymi budowę odcinka Sufczyn Górny – Szkolna, przyłączenie oczyszczalni typu „KOS”, a także przyłączenie budynku internatu w Łysej Górze.


Wróć do inwestycji

Informator UG system informacji przestrzennej   Stowarzyszenie Kwartet na Przedgórzu  Prawa pacjenta Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej WKU w Tarnowie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12