Drzewo dla Miłosza

19.04.2011
Drzewo dla Miłosza

Koncertem poetycko-muzycznym "Jasności promieniste'' krakowskiego poety pieśniarza Leszka Długosza, zainaugurowano w niedzielę 17 kwietnia w zamku w Dębnie obchody Roku Czesława Miłosza. Bohater wieczoru jeszcze przed koncertem w otaczającym zamek parku posadził ku czci Czesława Miłosza lipę - drzewo poetów.

Koncert odbywający się w ramach projektu ,,Sto lat dla Czesława Miłosza'' realizowanego przez Muzeum Okręgowe w Tarnowie Oddział Zamek w Dębnie i Stowarzyszenie Przyjaciół Zamku w Dębnie zgromadził zarówno miłośników poezji Miłosza jak i wielbicieli talentu Leszka Długosza. Zarówno jedni jak i drudzy mogli być ukontentowani. Wysłuchano interpretacji wierszy poetów polskich , oprócz tekstów Czesława Miłosza, także poetów mu bliskich.W programie znalazły się również autorskie utwory Leszka Długosza.

W drugiej części wieczoru zaprezentowano wystawę makrofotografii fotografii Filipa Kobieli ,,Uroda świata- motyle''. wernisaż uzupełnił występ zespołu tanecznego ,,Motyle'' z Państwowej Szkoły Muzycznej w Bochni, a także pokaz strojów inspirowanych skrzydłami motyli przygotowany przez uczestniczki Pracowni Mody Szycia i Wizażu w Pałacu  Młodzieży w Tarnowie.

Drzewo dla Miłosza
Drzewo dla Miłosza
Drzewo dla Miłosza
Drzewo dla Miłosza
Drzewo dla Miłosza
Drzewo dla Miłosza
Drzewo dla Miłosza
Drzewo dla Miłosza
Drzewo dla Miłosza
Drzewo dla Miłosza
Drzewo dla Miłosza
Drzewo dla Miłosza
Drzewo dla Miłosza
Drzewo dla Miłosza
Drzewo dla Miłosza
Drzewo dla Miłosza
Drzewo dla Miłosza
Drzewo dla Miłosza
Drzewo dla Miłosza
Drzewo dla Miłosza
Drzewo dla Miłosza
Drzewo dla Miłosza
Drzewo dla Miłosza
Drzewo dla Miłosza
Drzewo dla Miłosza
Drzewo dla Miłosza
Drzewo dla Miłosza
Drzewo dla Miłosza
Drzewo dla Miłosza
Drzewo dla Miłosza
Drzewo dla Miłosza
Drzewo dla Miłosza
Drzewo dla Miłosza
Drzewo dla Miłosza
Drzewo dla Miłosza
Drzewo dla Miłosza
Drzewo dla Miłosza
Drzewo dla Miłosza
Drzewo dla Miłosza
Drzewo dla Miłosza

Wróć do wydarzeń

Informator UG system informacji przestrzennej   Stowarzyszenie Kwartet na Przedgórzu  Prawa pacjenta Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej WKU w Tarnowie  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12