URZĄD GMINY

Drukuj drukuj

Audytor

Audytor

Marek Rogóz

Jest podporządkowany bezpośrednio Wójtowi i realizuje zadania audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy oraz jednostkach gminnych.

Kapliczki Małopolski     

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12