URZĄD GMINY

Drukuj drukuj

Audytor

Strona główna » RODO » Audytor

Audytor

Witold Polański

Jest podporządkowany bezpośrednio Wójtowi i realizuje zadania audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy oraz jednostkach gminnych.

Informator UG system informacji przestrzennej   Stowarzyszenie Kwartet na Przedgórzu  Prawa pacjenta Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej WKU w Tarnowie Sportowy turniej miast i gmin Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12